Jak a kdy nastavit paušální zálohy?

20. 12. 2020

Měsíční zálohy jsou splatné vždy do 20. dne daného měsíce. Výjimkou je lednová záloha v roce 2021, kterou je možné zaplatit až do 22. února. Daň je možné platit pravidelně každý měsíc (například nastavením trvalé platby), ale i na několik měsíců dopředu či dokonce jednorázově za celý rok. Na každý další rok poté dojde k přepočtení výše měsíční platby v závislosti na vývoji průměrné hrubé mzdy, od které se odvozuje výše minimálního příspěvku sociálního a zdravotního pojištění. Paušální zálohy budou pravidelně odváděny na účet jednotlivých finančních úřadů s předčíslím bankovního účtu 2866, číslem matriky finančního úřadu a kódem banky 0710 (kód ČNB). Čísla matrik bankovních účtů jednotlivých finančních úřadů naleznete na webových stránkách Finanční správy. Variabilní symbol odpovídá kmenové části DIČ, která je tvořena obecným identifikátorem. U fyzické osoby je obecným identifikátorem rodné číslo.