Místo třech úřadů jeden díky paušální dani

21. 12. 2020

Díky paušální dani se od ledna 2021 zbavíte nutnosti komunikovat a obíhat tři různé úřady najednou. Po oznámení vašemu finančnímu úřadu o vstupu do paušálního režimu si dotčené úřady všechny potřebné informace mezi sebou předají automaticky a vy tak již nic dalšího neřešíte. Nepodáváte žádná daňová přiznání, ani přehledy pojistného. Samozřejmě si můžete platit dobrovolné nemocenské pojištění, anebo si přispívat nad rámec povinných paušálních záloh na důchodové pojištění. V těchto případech je potřeba se i nadále obracet na svou zdravotní pojišťovnu, respektive na okresní správu sociálního zabezpečení.