Paušální daň 2022: změna paušálních záloh a příjem žádostí do 10. ledna

24. 11. 2021

Poplatníkům v paušálním režimu se mění pro rok 2022 celková výše měsíčních paušálních záloh. Od ledna bude nově platit paušální částka ve výši 5 994 Kč. V ní je zahrnuto minimální zdravotní pojistné ve výši 2 627 Kč, minimální sociální pojistné navýšené o 15 % ve výši 3 267 Kč a daň z příjmů, která zůstává na symbolických 100 Kč. K navýšení záloh v paušálním režimu daně dochází každoročně v důsledku růstu minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění, které se mění v závislosti na vývoji průměrné mzdy.

Pro nové zájemce o paušální daň je možné podat oznámení o vstupu do paušálního režimu nejpozději do pondělí 10. ledna 2022 včetně, a to zasláním přes datovou schránku, poštou nebo osobním doručením na podatelnu finančního úřadu. Online oznámení naleznete na odkaze www.mfcr.cz/oznameni. V aktuálním roce 2021 se k paušální dani dosud přihlásilo více než 79 600 živnostníků, z nichž aktivních je aktuálně přes 66 200. Rozdíl mezi podanými oznámeními a stále aktivními živnostníky je tvořen zejména lidmi, kteří se rozmysleli a vzali své oznámení zpět, ukončili v průběhu roku svou činnost nebo kdykoliv během roku nesplnili některou z podmínek paušálního režimu.

Připomínáme, že třemi hlavními podmínky pro vstup do paušálního režimu jsou: být osobou samostatně výdělečně činnou s příjmy z podnikání do 1 milionu Kč, nebýt plátcem DPH a nemít příjmy ze závislé činnosti. Paušální daň je klíčovým projektem ve zjednodušování a modernizaci daňových povinností živnostníků. Nabízí významné snížení administrativy, konec placení účetních služeb a minimum daňových kontrol. Zda-li je vhodná i pro vaše podnikání si snadno spočítáte na www.mfcr.cz/kalkulacka.