Už jsem v paušálním režimu. Co dál?

27. 1. 2021

Pokud jste se již k paušální dani přihlásili, nečekejte na potvrzení a rovnou si nastavte trvalý příkaz – na letošní rok ve výši 5 469 Kč měsíčně. Částka je splatná vždy do dvacátého dne daného měsíce. Výjimkou je pouze platba za leden letošního roku, kterou je možné zaplatit až do 22. února. Záleží jen na vás jestli se rozhodnete platit částku pravidelně každý měsíc nebo si předplatit několik měsíců dopředu či dokonce jednorázově na celý rok. Platbu zašlete na bankovní účet místně příslušného finančního úřadu s předčíslím 2866 a kódem banky 0710 (ČNB). Čísla bankovních účtů jednotlivých finančních úřadů naleznete na webových stránkách Finanční správy. Nezapomeňte také uvést variabilní symbol, který odpovídá kmenové části DIČ – u fyzické osoby je to rodné číslo. Směrem ke správě sociálního zabezpečení ani ke své zdravotní pojišťovně nemusíte nic dalšího řešit, pokud se tedy nerozhodnete si dobrovolně navýšit příspěvek na důchod či platit dobrovolné nemocenské pojištění. A nezapomeňte ještě zrušit platby záloh pojistného na důchodové a zdravotní pojištění.